Pilot blockchaintechnologie voor STERA succesvol

HomeBerichtenPilot blockchaintechnologie voor STERA succesvol

Flexibel (techniek)onderwijs met de SEN-app

De projectleiding van de STERA-Leerroute en Coinversable hebben afgelopen maanden een experiment uitgevoerd met het ondersteunen van flexibel onderwijs. De hybride vorm van onderwijs die ontwikkeld is brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van kwaliteitsbewaking en benodigde administratieve handelingen.
Door middel van een blockchainapplicatie wordt organisatie-overstijgend de administratie afgehandeld. Verschillende scholen, docenten, leerlingen en leerbedrijven hebben tijdens een pilot de applicatie getest. De applicatie zorgt voor eenvoudige samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven en resulteert in een betrouwbare en geautomatiseerde administratie van de voortgang van leerlingen.
Zo kan er worden samengewerkt zonder de werkdruk te verhogen. Deze app wordt gebruikt in het VMBO en binnenkort ook in het MBO.

De SEN-app
Daarom is de SEN-app (Smart Educational Network app) ontwikkeld. Door verschillende scholen en bedrijven in een netwerk te laten samenwerken wordt het mogelijk om leerlingen op verschillende plekken (onderdelen van) vakken te laten halen. Zo kunnen scholen hun leerlingen meer (keuze)vakken bieden en tegelijk overzicht houden welke leerling op welke school of bij welk bedrijf welk vak(onderdeel) heeft gedaan en wat de voortgang van deze leerling is. Op het moment dat een leerling een vak op een andere school afrond, ziet de eigen school dit en kan dit daarna accorderen.

Eenvoudig en veilig in gebruik
In de app heeft iedereen zijn eigen rol: scholen, docenten, bedrijven, ouders en leerlingen of studenten werken in één workflow samen om het onderwijs persoonlijk en flexibel te maken. De app is eenvoudig in gebruik: elke leerling of student heeft een QR-code die hij of zijn kan laten scannen als hij of zij een opdracht of vakonderdeel heeft afgerond. Dit is een actie die vanuit de leerling of student komt. In combinatie met zijn of haar eigen keus voor een keuzevak wordt deze zo uitgedaagd om regie te nemen over de eigen voortgang en proactief zijn/haar onderwijs vorm te geven.
Een leerbedrijf kan die QR-code scannen en een opdracht afvinken en daarbij een beoordeling geven. Zij hoeven zo verder geen formulieren in te vullen, en ook maar weinig gegevens van een leerling of student te hebben.

Samen de schouders eronder! De regio wordt het klaslokaal in Overbetuwe-Lingewaard

Op 28 oktober kwamen wij, onderwijsprofessionals, ambtenaren en ondernemers uit Overbetuwe Lingewaard online bij elkaar om samen de onderwijs- en arbeidsmarkt in de regio te gaan versterken. De vraag naar technisch en technologisch personeel wordt steeds groter en urgenter. En als we niets doen, wordt deze vraag alleen maar groter en ...