Samen de schouders eronder! De regio wordt het klaslokaal in Overbetuwe-Lingewaard

HomeBerichtenSamen de schouders eronder! De regio wordt het klaslokaal in Overbetuwe-Lingewaard

Op 28 oktober kwamen wij, onderwijsprofessionals, ambtenaren en ondernemers uit Overbetuwe Lingewaard online bij elkaar om samen de onderwijs- en arbeidsmarkt in de regio te gaan versterken. De vraag naar technisch en technologisch personeel wordt steeds groter en urgenter. En als we niets doen, wordt deze vraag alleen maar groter en urgenter. Tijd om er samen (onderwijs, overheid en ondernemers) de schouders onder te zetten!

Samenwerking
Onderwijsinstellingen kunnen dit eenvoudigweg niet alleen. Daarvoor is er te weinig kennis, technologie en menskracht aanwezig en bovendien gaan de ontwikkelingen in een razendsnel tempo. De enige manier om recht te doen aan de gewenste, toekomstgerichte onderwijsbehoefte van onze kinderen is dit samen op te lossen met alle stakeholders: ouders, ondernemers, overheid en onderwijspersoneel. Hierover waren alle deelnemers het eens. Een eerste verkenning over deze samenwerking in de regio leverde veel input op.

Techniek en technologie is overal
We erkennen allemaal dat techniek en technologie belangrijk zijn en dat deze werkterreinen geen exclusieve werkterreinen meer zijn. Techniek en technologie zit overal en overal in. Onze kinderen weten niet beter. Dit gaat samen op met andere werkterreinen zoals 21e eeuwse vaardigheden, duurzaamheid, circulaire economie en digitalisering, energietransitie, milieuproblematiek en klimaatverandering. Samen hebben we een prioritering aangegeven.

Kansen in Overbetuwe/Lingewaard
De samenwerking tussen primair onderwijs, voortgezet (beroeps-)onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan veel sterker – dit erkennen we allemaal. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven biedt veel mogelijkheden. We concluderen dat het belangrijk is elkaar te kennen en een online sessie als deze werkt daaraan mee. De praktijk is in veel curricula niet (meer) aanwezig en we zien allemaal dat dit beter kan. Daarbij kunnen lopende initiatieven (zoals Betuwe Onstage, Unipartners op de HAN en het Duitse model) goed gebruiken.

Hoe nu verder?
Veel deelnemers geven aan dat het inzetten van mensen die de schakel kunnen zijn tussen onderwijs en ondernemers belangrijk zijn. En dat het starten vanuit de relatie (elkaar kennen) de sleutel is. Veel kennismaken dus en de kansen benutten die zich voordoen. Hiervoor is het nodig dat er mensen vanuit het onderwijs vrij gemaakt worden (in hun werkweek) om de regio als klaslokaal samen met overheid en ondernemers te kunnen gaan inrichten. De coördinatoren die vanuit STO zijn aangesteld blijven aanjagen. Maarten Jurgens (directeur van basisschool De Abacus) en collega’s zijn hierbij gesprekspartners. We starten nu vanuit de leerkrachten en docenten en begeleiders die aanwezig waren en anderen die kennis gegeven hebben hieraan bij te willen dragen. Wilt u ook actief bijdragen? Neem dan contact op met directie@de-abacus.nl.

STERA voortgezet in plannen Sterk Techniekonderwijs (STO)

Kenmerkend aan de Achterhoek is dat er een goede onderwijsinfrastructuur bestaat, met het vmbo, het mbo en de vereniging van het regionale bedrijfsleven in de opleidingsbedrijven, waarin wordt samengewerkt. Dit komt tot uitdrukking in een relatief hoge tevredenheid van leerlingen, studenten en het bedrijfsleven. Profijt is een al jaren bestaand ...